consultatie

Consultatie in onze praktijk: (Enkel op afspraak)

Voor een consultatie in onze praktijk, bent U van harte welkom
Locatie: Dennenlaan 21 (gelijkvloers) – 2950 Kapellen


Wij werken steeds op afspraak.
Voor het plannen van een afspraak kan U ons bereiken via
ons algemeen telefoonnummer: 0492/64 66 70


Naast consultaties waarbij U onze praktijklocatie bezoekt is er ook mogelijkheid tot telefonische consultatie en Online begeleiding. Eveneens op afspraak.

Voordelen van Telefonische Consultatie

 

Voor mensen met een drukke agenda en een budget bewuste instelling bieden wij ook consultaties en adviesgesprekken via telefoon.

 

 

Steeds meer mensen kiezen hiervoor omdat;

 

 

A.  Het tijdbesparend is =

 

 

 • Je hoeft je niet meer voor elk coaching gesprek naar één van onze praktijklocaties te verplaatsen. Dit betekent geen extra verplaatsingstijd, geen vervoers- of fileproblemen meer enz.

 

 • Je kan op deze manier ook makkelijker een consultafspraak krijgen tijdens de avonduren of op een tijdstip dat er op de praktijklocatie geen consultatie wordt gehouden.

 

 • Ook indien je door het werk of omstandigheden veel moet reizen, kan een skype consultatie de oplossing bieden om toch op regelmatige tijdstippen advies en coaching gesprekken met je vertrouwde Therapeut te kunnen voeren. De oplossing waarbij grote afstanden klein worden.

 

B.  Budgetvriendelijker is =

 

 •  Indien U op regelmatige basis gebruik maakt van telefonische consulten, dan wordt U hierbij ook opgevolgd via persoonlijk online dagboek.

 

 • U  heeft hierbij de mogelijkheid om voor kortere consultatietijden te kiezen, waardoor uiteraard ook de tarieven lager liggen.

 

 • U heeft geen verplaatsingskosten, U hoeft zelf niet de kosten van het telefoongesprek te betalen (enkel het consulttarief) omdat de Therapeut U opbelt op het vooraf afgesproken tijdstip op het door U gekozen telefoonnummer.

 

 • Bij telefonische consultaties is er ook de mogelijkheid om ’s avonds om een consultatie op afspraak te krijgen. Voor mensen met kinderen biedt dit het extra voordeel dat ze geen oppas hoeven te regelen.

 

CKnusser vanuit je eigen vertrouwde omgeving =

 

 • Zowel Telefonische consultaties als consulten via videobellen geeft de comfortabele luxe om een therapeutisch consult te kunnen genieten in je eigen vertrouwde omgeving.

 

 • Hierdoor wordt een therapeutisch gesprek laagdrempeliger en een natuurlijke activiteit die past in de dagdagelijkse leefsituatie. Ervaring leert ons dat praktische afstanden en een vreemde omgeving vaak een meer klinische sfeer en mentale afstand in de hand werken.

 

 

Hoe verloopt een telefonische consultatie

Telefonische consultaties verlopen op dezelfde manier als een consultatie waarvoor U naar onze praktijk komt.

 

 •  U maakt hiervoor een afspraak, door te bellen naar ons secretariaat.
 • De consultaties dienen vooruit te worden betaald. (de afspraak is pas volledig vast geregistreerd op het moment dat de betaling is aangekomen)
 • Indien U via een rekening betaald krijgt U per sms of per mail een bevestiging dat het overgemaakte bedrag bij ons is aangekomen. 
 • Op het afgesproken tijdstip belt uw therapeut U op. De communicatiekosten hoeft U dus niet zelf te betalen, enkel het tarief voor het consult is voor uw rekening.
 • U kunt bij telefonische consultaties ook opteren voor kortere adviesgesprekken(van 30 min)  aan een democratisch tarief.
 • Indien U voor het eerst een beroep doet op onze praktijk, of indien het reeds geruime tijd is geleden dat U bij Uw vertrouwde therapeut langs kwam. Dan kan U ook het eerste oriënterend gesprek telefonisch laten doorgaan.

In dat geval verzoeken wij U wel om onderstaande formulier in te vullen. Dan nemen wij met U contact op.

Praktische afspraken voor telefonische- of videobellen

 

 • Alle consultaties en/of adviesgesprekken met Uw Coach vinden plaats op afspraak (dat geld dus ook voor telefonische consultaties)
 • Een afspraak wordt minimum een week op voorhand gepland.
 • Alle gemaakte afspraken worden in rekening gebracht
 • Elke afspraak wordt steeds vooruit betaald

 

Hoe betalen?

 

- U maakt een afspraak door te bellen naar ons secretariaat.

- door op voorhand het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer van de praktijk met vermelding van uw naam en uw telefoonnummer.

- Zodra de betaling bij ons is aangekomen krijgt U hiervan een bevestiging per sms of per mail.

- Een afspraak wordt pas definitief geregistreerd als wij Uw betaling hebben ontvangen.

- Gelieve er rekening mee te houden dat afspraken een week vooruit worden gepland.

 

 

 

Wenst U met ons in contact te komen i.v.m. het maken van een afspraak voor telefonische consultatie

Dan kan U hiervoor onderstaande invulformulier invullen en nemen wij hierover met U contact op.

Of bellen naar ons secretariaat Tel: 0472/56 76 64

Invulformulier


 
 
 
 
 

Psy Focus


Wij bieden naast consulten in onze praktijk ook telefonische consultaties en ondersteuning via e-mail of online Consult.

Steeds op Afspraak !


Tel: 0492/64 66 70


Dennenlaan 21 - 2950 Kapellen© Copyright. All Rights Reserved. /Psy Focus