Expressietraining

Psy-Focus

Expressietraining:

Persoonlijke uitstraling &  Non-verbale communicatie


Mimiek en lichaamstaal zijn heel belangrijk instrument om met anderen te communiceren.       

Vaak zeggen wij via onze houding veel meer dan waar onze woorden toe in staat zijn. 

                                                       

Doelgericht communiceren en uitstralen wat je echt wil overbrengen is dan ook een bewust proces.     

Hiervoor is durf en inzicht nodig om dat te profileren waar U voor staat.

Als we het contact met onze omgeving oprecht en intens willen maken, is het van cruciaal belang

Uzelf te blijven binnen communicatie.

Communicatie zal pas echt effectief zijn als dat wat U uitstraalt in overeenstemming is met de boodschap die je wilt overdragen op de andere.     

Zelfvertrouwen brengt U niet allen over met woorden maar vooral ook met mimiek en persoonlijke uitstraling.


Dit is één van de belangrijke pijlers die we via expressie training gaan oefenen en exploreren.

Ook inzicht krijgen in de betekenis van mimiek, lichaamstaal en non-verbale signalen van onze gesprekspartners is een onderdeel van deze training


Samengevat:

De aandachtspunten binnen deze training zijn;


  • Bewust worden van de non-verbale signalen die je uitstuurt binnen verschillende soorten gesprekken en relaties.
  • Een persoonlijke en individuele stijl zoeken in de mannier waarop men zich wil profileren.
  • Bewust worden van wat anderen je vertellen via non-verbale signalen.
  • Zelfvertrouwen leren uitstralen.
  • Leren hoe je met lichaamstaal, uitstraling en houding jouw persoonlijke boodschap naar buiten toe effectief kan overbrengen.